ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
บันทึกการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
 
หัวข้อ
บันทึกการประชุม วันที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2554
บันทึกการประชุม วันที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
บันทึกการประชุม วันที่ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 ธันวาคม 2554
บันทึกการประชุม วันที่ ครั้งที่ 4 วันที่ 4 มกราคม 2555
บันทึกการประชุม วันที่ ครั้งที่ 5 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555