ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
หน้าแรก
       
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบหัวข้อเรื่อง :

รายละเอียด :
อีเมล์ :
 
 
เกี่ยวกับ อบต.
ประวัติตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
รายงานการประชุมสภาฯ
คำแถลงนโยบาย
 
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
โครงสร้าง อบต.
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ อบต.
ผลการดำเนินงานพัฒนา
ผลงานสำนักงานปลัด
ผลงานส่วนการคลัง
 
ผลงานส่วนการโยธา
 
ผลงานส่วนการศึกษาฯ
กลุ่มงานต่าง ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชน
กองทุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
http//tobt.nhso.go.th
ระบบงานสารบรรณ
ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ
 
บันทึกการประชุม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.ห้วยแห้ง

 
สินค้า OTOP
 
 
 
   
   
   
   
แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก
 
 
 


 
 
 
 
สายตรวจตำบลห้วยแห้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140