ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
ประกาศกองคลัง

 
หัวข้อ
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดวื้อจัดจ้าง ของ อบต.ห้วยแห้ง แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2558
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดวื้อจัดจ้าง ของ อบต.ห้วยแห้ง แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2558
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศ การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559