ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 


 
 

        อบต.ห้วยแห้ง ร่วมกับศุนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 73 จังหวัดอุทัยธานี เปิดศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจ พอเพียงตำบลห้วยแห้ง ดำเนินงานโดยกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 6 บ้านนา พร้อมมอบเงินสนับสนุนครอบครัวต้นแบบและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำหมู่บ้านทั้ง 9 ครัวเรือน