ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
หัวข้อ
ประมวลจริยธรรมฝายบริหาร

ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น