ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
กิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2559

หัวข้อ

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

อบต.ห้วยแห้ง จัดงานแห่น้ำดอกไม้ ประจำปี 2559

นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

อบต.ห้วยแห้ง จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย

โครงการเก็บวัชพืชและกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่่ 15 (นพค.15)

อบต.ห้วยแห้ง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว

อบต.ห้วยแห้ง จัดโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ