ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
กิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560

หัวข้อ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฟุตซอลห้วยแห้งคัพ" ประจำปี 2561

นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดโครงการมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ ปลัดอาวุโส อำเภอบ้านไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2560

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

คุณยุพินพ์ แสนดัง ท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ บรรยายพิเศษ การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม