ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 


 
สำนักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

งานแผนพัฒนาและงบประมาณ

กฎหมายและคดี

งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมการเกษตร

งานพัฒนาชุมชน