ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
ข้อบัญญัติ

 
หัวข้อ
ข้อบัญญัติกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติลดหย่อนภาษีท้องที่ 2553
ข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ 2547
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2547
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร