ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 


 
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแห้ง์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563