ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 


 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการลงทะเบียนผู้สูงอาย คนพิการ ปี 2562

ข้อมูลสถิติการเสียภาษาที่ดิน โรงเรือน และภาษีป้าย ปี 2562

สมุดลงทะเบียนขอใช้บริการผู้ใช้บริการศูนย์ข้มอูลข่าวสาร