ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 


 

 

ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 


หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียน ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

 

1. ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ : ยื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
และข้อเรียกร้ององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จุดประชาสัมพันธ์
2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 189 หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี 61140
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ : 056-983598
4. ร้องเรียนทางโทรสาร : 056-983598
5. ร้องเรียนทาง Facebook : อบต.ห้วยแห้ง
6. ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : huaihaeng@gmail.com
7. ร้องเรียนทางตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์