ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
  
หัวข้อ

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนพฤศจิกายน

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนธันวาคม

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนตุลาคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560