ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

 

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ให้เป็นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2554 มอบโดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์