ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

 

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี มอบโล่ให้ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ดีเด่น ประจำปี 2554
ให้ไว้ เนื่องในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2554 มอบโดย นางปริศนา เบญจาทิกุล พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี