ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

 

     สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มอบให้ในโอกาสผ่านการอบรมแนวโน้มนโยบาย
รัฐบาลกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ไว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2551 มอบโดยนางสาววรรณพร วิริยะพันธ์ นายก
สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น