ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

แบบฟอร์มต่าง ๆ
บันทึกคำร้องเรียน

บันทึกคำร้องเรียน เรื่อง ที่ดิน บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด

แบบหนังสือเชิญผู้ร้องเรียน

แบบหนังสือเชิญผู้ประกอบธุรกิจ