ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
หน้าแรก
แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก
โรงแรม/ที่พัก

 
เกี่ยวกับ อบต.
ประวัติตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
รายงานการประชุมสภาฯ
คำแถลงนโยบาย
 
 
โครงสร้าง อบต.
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี
การประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ อบต.
การดำเนินงานต่างๆ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
 
ส่วนการโยธา
 
กลุ่มงานต่าง ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชน
กองทุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
http//tobt.nhso.go.th
ระบบ
ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ
ควบคุมภายใน
บันทึกการประชุม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.ห้วยแห้ง

 
สินค้า OTOP
 
 
 
   
   
   
   
แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก
 
 
 


 
 
 
 
สายตรวจตำบลห้วยแห้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140