ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
ศตส. อบต.ห้วยแห้ง
 
หัวข้อ วันที่
คำสั่ง เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556
7 มี.ค. 56
คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 มี.ค. 55
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหาร
ส่วน ตำบลห้วยแห้ง
5 มี.ค. 55
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗
5 มี.ค. 55
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
5 มี.ค. 55
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕
5 มี.ค. 55
รูปกิจกรรม
--------