ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

      ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านห้วยแห้ง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน
ผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประกอบด้วย นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ , นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงแรงงาน และนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านห้วยแห้ง โดยมี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯ กำนันตำบลห้วยแห้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านห้วยแห้ง และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านห้วยแห้ง ให้การต้อนรับ


โดย ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
อบต.ห้วยแห้ง