ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

     คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ห้วยแห้ง ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย เน้นการบริหารงานที่ โปรงใส สุจริต ตรวจสอบได้


โดย ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
อบต.ห้วยแห้ง