ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

     นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดโครงการมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ -กิจกรรมส่งมอบงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ,งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสาน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา
และผ้าห่มกันหนาวให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี อีกทั้งนำรถผลิตประปาสนามขนาดกลาง เพื่อทำการแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้เข้าร่วมงานและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก เพื่อถวาย เป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


โดย ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
อบต.ห้วยแห้ง