ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ

 

     วันที่ 28 มิถุนายน 2559 อบต.ห้วยแห้ง ได้ร่วมกับ หมู่ 6 บ้านนา โรงเรียนวัดห้วยแห้ง และสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณลำห้วยหนองปรือ หมู่ 6 บ้านนา ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 400 เมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

 
โดย ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
อบต.ห้วยแห้ง