ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2558
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2558
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2558
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2558
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2558