ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 
หัวข้อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559